2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საერთო კრების სხდომის ოქმები 2024 წელი

სოფელი აბაშისპირი სოფელი ბულვანი სოფელი გამოღმა ზანათი სოფელი გამოღმა კოდორი სოფელი გაუწყინარი სოფელი გაღმა ზანათი სოფელი…

2024 წლის ბიუჯეტი

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2024-2027 წლების პრიორიტეტები

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (პროექტი)

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი (პროექტი)

2024-2027 წლების პრიორიტეტები (პროექტი)

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content