ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ 2023წელი.

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახებ

ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ 2023 წელი.

საკრებულოს წევრების ანგარიშები – 2022 წელი

მერის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ – 2022

განცხადება ვაკანსიის შესახებ

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ,,საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის…

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

2022 წლის ბიუჯეტი

2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content