ოქმი N1 2023 წელი

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი N1

ბრძანება გენდერული საბჭოს წევრების დამტკიცების შესახებ 2023 წელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება

                 

სხდომის ოქმი

   

ბრძანება საბჭოს შემადგენლობის შესახებ

   

2019 წლის 12 ნოემბრის N62 განკარგულება აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

           

აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

         

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content