„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

09

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
დადგენილება N1
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილება N3
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content