დადგენილება N1

dadgenileba #1
მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
დადგენილება N6
დადგენილება #1
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
დადგენილება N2
დადგენილება N4
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
დადგენილება #7
დადგენილება#2
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content