2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახებ

grafiki-soflis-23
მსგავსი ინფორმაცია:
ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ 2023წელი.
ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ
საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების გრაფიკი
საპროექტო წინადადებები
2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახე...
ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ 2023 ...
ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ
ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახე...
2020 წლის საპროექტო წინადადებები
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შეს...
ბრძანება დასახლებში საერთო კრებების ჩატარების შესახებ
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content