საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები

1.ხურცილავა გოჩა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-საკრებულოს აპარატის უფროსი599855787
2. შოთაძე თამაზიმეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე591290490
3.ჩოჩია ნათელააბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი.599855797
4.ქორჩილავა ნინო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი599855811
5 კუპრეიშვილი ნინოაბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი591818150
6დუნდუა ლევანიმეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი551372747
7.შონია ქართლოსი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ და დემოგრაფიულ საკითხებში599850815
8.კუპრეიშვილი ნათია აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599855771
9.მირანდა კვიტაშვილი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი599850145
10.შარია მაია აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599855806
11კუპრავა თამუნააბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში599850727
12ხომერიკი ბესიკი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში599855785
13ჩაგანავა მილდააბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქართული სახელმწიფო ენის სიწმინდის დაცვის საკითხებში599852787
14გუგუშვილი ზაზასაზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში591807909
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content