საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები

 

ნინო ქორჩილავა

ნინო ქორჩილავა
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- საქმის წარმოების  განყოფილების უფროსი
მობილური: 599 85 58 11
ელ. მისამართი:

 

 

ნინო კუპრეიშვილი

ნინო კუპრეიშვილი
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი
მობილური: 591 81 81 50

 

 

 

ბესიკ ხომერიკი
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო უზრუნველყოფის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მობილური: 599 85 57 85
ელ. მისამართი: xomeriki888@gmail.com

 

 

მაია შარია

მაია შარია
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის საქმის წარმოებისგანყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მობილური: 599 85 58 06
ელ. მისამართი:maiasharia66@gmail.com

 

 

 

 

ნათელა ჩოჩია

ნათელა ჩოჩია
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის საკითხებში
მობილური: 599 85 57 97
ელ. მისამართი: natiachochia79@gmail.com

 

 

თამუნა კუპრავა
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის  მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში
მობილური: 599 85 07 27
ელ. მისამართი: takokuprava4@gmail.com

ნათია კუპრეიშვილი
თანამდებობა –  აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მობილური: 599 85 57 71
ელ.მისამართი: kurpeishvili.natia@gmail.com

ქართლოს შონია
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ და დემოგრაფიულ საკითხებში
მობილური: 599  85 08 15
ელ. მისამართი: qartlosishonia@gmail.com

მილდა ჩაგანავა
თანამდებობა – აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქართული სახელმწიფო ენის  სიწმინდის დაცვის  საკითხებში
მობილური: 599 85 27 87

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content