მერიის სამსახურები

თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისახელი გვარიტელეფონის ნომერისამსახურის დასახელებაგანყოფილება
მერიგიგა გაბელაია595659955
მერის პირველი მოადგილეირაკლი პერტენვა599490727
მერის მოადგილეგიგლა ჯვარელია599575588
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსიდიმიტრი ცანავა599855804ადმინისტრაციული სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილემაია ბესელია599855808ადმინისტრაციული სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიდავითი ცანავა599855737ადმინისტრაციული სამსახურისაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის საკითხებში)ზურაბი მხეიძე 579677070ადმინისტრაციული სამსახურისაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საორგანიზაციო საკითხებში)თეიმურაზ მიმინოშვილი599855775ადმინისტრაციული სამსახურისაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საორგანიზაციო საკითხებში)ავთანდილი ბურსულაია599855814ადმინისტრაციული სამსახურისაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საორგანიზაციო საკითხებში)ნუგზარი ჭანტურია599855766ადმინისტრაციული სამსახურისაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსივერა ჯიბლაძე514505656ადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციოს განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საინფომაციო უზრუნველყოფის საკითხებში)მერაბ კვიტაშვილი555389359ადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციოს განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საინფომაციო უზრუნველყოფის საკითხებში)სოფიო ქაჯაია597161692ადმინისტრაციული სამსახურისაზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციოს განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიემმა გაბელაია599855812ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიეკატერინა კაჭარავა599855831ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითეონა ქავთარაძე599854712ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაია ბზიავა599858657ადმინისტრაციული სამსახურიადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიგელა ზაქარაია599855825ადმინისტრაციული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნათია კაჭარავა595959757ადმინისტრაციული სამსახურისამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსითეიმურაზი ნოდია599855805საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილეალექსანდრე კაჭარავა591177775საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიქეთინო ცომაია599855770საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხვიჩა ჭანტურია 568652992საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსივიოლეტა გვაზავა599855820საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცვხისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნარგიზა გოჩოლეიშვილი599855819საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცვხისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა გაბელაია599855821საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცვხისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარგალიტა კაჭარავა599818162საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცვხისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიზვიად ბოხუა577604711საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნინო კუცია599858727საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დიმიტრი ვერულაშვილი599855763საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსიმამაუკა თელია599855803ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილედავითი კაჭარავა599855754ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიქსენია კაჭარავა577421229ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისოციალური დაცვის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანდაცვის საკითხებში)გია ჯანელიძე599855753ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისოციალური დაცვის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიოთარი გორდეზიანი577421216ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურიიძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვაკანსიაჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურიიძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსინინო გოჩოლეიშვილი599855826ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურიბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეთერი დუნდუა598546954ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურიბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსინათელა იობაია599169134კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილევაკანტურიკულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიდინარა გვაზავა599855780კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიკულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
მე-3 რანგისმე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში)გიორგი ტყვაცირია598758315კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიკულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
მე-3 რანგისმე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი სპეციალისტი კულტურული ღონისძიებების საკითხებში)გიორგი სიმონია591818155კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიკულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსინათია მელია599858654კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიგანათლების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაყვალა ჩაგანავა599855789კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურიგანათლების განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიმანანა ჯღარკავა599855769კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სპორტის საკითხებში)ალეკო ჭანტურია599858810კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში)ლაშა ცომაია599303040კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსიშალვა დარცმელიძე599858656ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილენოდარ ტყებუჩავა599855816ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსითამაზი გაბელაია577603262ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება
მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)გიორგი ლომთაძე591818159ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიხვიჩა გაბელაია599855793ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაგდა მესხი599855767ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსიმირზა ქვილითაია599855794ინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიკეთილმოწყობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანტურიინფრასტრუქტურის, კეთილოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიკეთილმოწყობის განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიზვიად ცომაია599809878შიდა უდიტის სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიმარინა გაბელაია599855799შიდა უდიტის სამსახურიმონიტორინგისა და შიდა კონტროლის გამყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიჯანა მიმინოშვილი599870847შიდა უდიტის სამსახურიმონიტორინგისა და შიდა კონტროლის გამყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, განყოფილების უფროსი.ქეთევან ნაჭყეპია595124543შიდა უდიტის სამსახურიინსპექტირების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხატია ბოკუჩავა577603454შიდა უდიტის სამსახურიინსპექტირების განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიგიორგი თოფურია599615654ზედამხედველობის სამსახური
II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამსახურის უფროსის მოადგილედათო თოფურია599855795ზედამხედველობის სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიგოჩა ქოიავა599855796ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიაკაკი ბოკუჩავა599858653ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა ნოდია599858652ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიგანყოფილების უფროსიზავილი ჭანტურია599855817ზედამხედველობის სამსახურიზედამხედველობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიგა ცომაია599858678ზედამხედველობის სამსახურიზედამხედველობის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიერეკლე კაჭარავა577422127ზედამხედველობის სამსახურირეაგირების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირაკლი ქობალავა592191949ზედამხედველობის სამსახურირეაგირების განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიგია კუცია551346767სოფლის მეურნებისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახური
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიჯონი ჩოჩია599855798სოფლის მეურნებისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახურისოფლის მეურნეობის განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიდავით გაბუნია599858676სოფლის მეურნებისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახურისოფლის მეურნეობის განყოფილება
II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განყოფილების უფროსიმალხაზი ჭანტურია595500464სოფლის მეურნებისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახურიმიწისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიციცინო მიქაძე599855790სოფლის მეურნებისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახურიმიწისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიალექსი კვირკველია599855760სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აპოლონ ლაბარტყავა591208879სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ავთანდილი გვალია591818158სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მამუკა ცომაია591818157სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მადონა ჩიქობავა599854143სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიმურად ძველაია577421291სტატისტიკის სამსახური
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიბიქტორი ბაკურია598463685სტატისტიკის სამსახური
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიბესიკი ჭანტურია599739919სტატისტიკის სამსახური
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content