მერიის სამსახურები

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა
სახელი, გვარითანამდებობასაკონტაქტო ნომერიელ. ფოსტა
1გიგა გაბელაიამერი595 65 99 55g.gabelaia@gmail.com
2ირაკლი პერტენავამერის პირველი მოადგილე599 49 07 27pertenavairakli1@gmail.com
3გიგლა ჯვარელიამერის მოდგილე599 57 55 88gjvarelia22@gmail.com
1. ადმინისტრაციული სამსახური
4დიმიტრი ცანავაადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი599 85 58 04dimitri.canava61@gmail.com
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილება
5ემმა გაბელაიაადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი599 85 58 12emagabelaia@yahoo.com
6ეკატერინა კაჭარავა ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი599 85 58 31ekaterinakacharava1@gmail.com
7ვენერა ქავთარაძეადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი599 61 34 14qavtaradzeveriko@yahoo.com
8მაია ბზიავაადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი599 85 86 57maiabziava@gmail.com
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება
9ვერა ჯიბლაძეადმინისტრაციული სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი514 50 56 56jibladzeveriko@gmail.com
10მერაბ კვიტაშვილიუფროსი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში 555 38 93 59merabikvitashvilim@gmail.com
11მირანდა მიგინეიშვილიუფროსი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში598 14 87 47mirandamigineishvilii@gmail.com
სამართლებლივი უზრუნველყოფის განყოფილება
12გელა ზაქარაიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი599 85 5825zaqaraiagela@gmail.com
13ლელა სიმონიამეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 02 59 29lelasimonia@gmail.com
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
14მაია ბესელიაადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 599 85 58 08maiabeselia1979@gmail.com
15თეიმურაზ მიმინოშვილიმატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 57 75temurmiminoshvili@gmail.com
16დავით გაბუნიამატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 86 76gabuniadato777@gmail.com
საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის
კოორდინაციის განყოფილება
17გიორგი ქოიავასაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი577 99 89 19gogaqoiava75@gmail.com
18ზურაბ მხეიძესაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი579 67 70 70mkheidzezurab59@gmail.com
19ნუგზარ ჭანტურიასაორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი599 85 57 66nugzar.chanturia1955@gmail.com
2. ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
20იასონ კიზირიაინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი 599 25 33 99yason_01@yahoo.com
ინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილება
21მაგდა მესხიინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი599 85 57 67meskhimagda@gmail.com
22ინგა გუგუშვილიინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი591 05 98 45ingushki777@gmail.com
მუნიციპალური ინსპექციის განყოფილება
23გია კუციამუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების უფროსი551 34 67 67kuciagia1@gmail.com
24გიგა ცომაიამუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 86 78gigacomaia@gmail.com
25ნანა ნოდიამუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 86 52
nodianana1@gmail.com
ურბანული განვითარების განყოფილება
26გიორგი ლომთაძეურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი591 81 81 59giolomtadze1989@gmail.com
27ხათუნა კაჭარავაურბანული განვითარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი598 44 54 56katcharavakhatuna@gmail.com
3. ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
28ლევან მელაძეეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის უფროსი577 39 35 94lmeladze.77@gmail.com
ეკონომიკური განვითარების განყოფილება
29დავით ესაკიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი595,010,434davitesakia1@gmail.com
30აკაკი ბოკუჩავაეკონომიკური განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი599 85 86 53akakibokuchava7@gmail.com
31ლაშა ჩალიგავაეკონომიკური განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი599 41 51 38lashachaligava1@gmail.com
მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილება
32დათო თოფურიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების უფროსი599 85 57 95datotofuria1@gmail.com
33ბიქტორ ბაკურიამუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 46 36 85bakuriabiqtori@gmail.com
34მარიამ გაბელაიამუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი568 82 29 20mariamgabelaia99@gmail.com
სოფლის მეურნეობის განყოფილება
35ჯონი ჩოჩიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი599 85 57 98
599 34 50 28
jonichochia72@gmail.com
36ციცინო მიქაძესოფლის მეურნეობის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 57 90cicinomikadze@gmail.com
37გიორგი გაგნიძესოფლის მეურნეობის განყოფილების - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი568 95 51 80giacha12@yahoo.com
მუნიციპალური სერვისების განყოფილება
38მურად ძველაიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური სერვისების განყოფილების უფროსი577 42 12 91dzvelaiamurad@gmail.com
39ხვიჩა გაბელაია მუნიციპალური სერვისების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი599 85 57 93gabelaiaxvicha@gmail.com
4. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
40თეიმურაზ ნოდიაპირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი599 85 58 05nodiatemur@yahoo.com
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება
41ქეთინო ცომაიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი599 85 57 70comaiaketino@gmail.com
42ხვიჩა ჭანტურიამეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბიუჯეტის ფორმირების საკითხებში568 65 29 92khvicha.chanturia@gmail.com
ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება
43ვიოლეტა გვზავაბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი599 85 58 20gvazavavioleta@gmail.com
44ნანა გაბელაიამეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 58 21nanagabelaia71@gmail.com
45ნარგიზა გოჩოლეიშვილიმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 58 19nargizagocho@gmail.com
შესყიდვების განყოფილება
46ზვიად ბოხუამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსი 577 60 47 11zviad.bokhua1990@gmail.com
47ნინო კუციაშესყიდვების განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 87 27kutsia.nino1987@gmail.com
48ავთანდილ ბურსულაიაშესყიდვების განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 58 14avtandil.bursulaia@gmail.com
5.     ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
49მამუკა თელიაპირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი599 85 58 03teliamamuka@yahoo.com
სოციალური დაცვის განყოფილება
50ქსენია კაჭარავამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი577 42 12 29mkacharava1972@gmail.com
51გია ჯანელიძესოციალური დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში599 85 57 53giajanelidze4@gmail.com
სოციალური სერვისების განყოფილება
52დავით კაჭარავასოციალური სერვისების განყოფილების უფროსი599 85 57 54davitkacharava71@gmail.com
53მალხაზ ჭანტურიასოციალური სერვისების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი577 72 34 84chanturiamalxazi01@gmail.com
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილება
54ოთარ გორდეზიანიმეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების უფროსი577 42 12 16ogrdeziani@gmail.com
55თამაზ გაბელაიაიძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 577 60 32 62tamazigabelaia1962@gmail.com
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
56ნინო გოჩოლეიშვილიბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი 599 85 58 26ninigocholeishvili@gmail.com
57ეთერ დუნდუაბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი598 54 69 54etodundua@gmail.com
6.   განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
58გიორგი თოფურიაპირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი599 61 56 54g.tofuria@yahoo.com
განათლების განყოფილება
59ნათია მელიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების განყოფილების უფროსი599 85 86 54natiamelia1@gmail.com
60მაყვალა ჩაგანავაგანათლების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 85 57 89makachaganava@gmail.com
სპორტის განყოფილება
61ბესიკ ჭანტურიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტის განყოფილების უფროსი599 73 99 19chanturiabesik@gmail.com
62ალეკო ჭანტურიასპორტის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში599 85 88 10alekochanturia1@gmail.com
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
63მანანა ჯღარკავამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი599 85 57 69jgarkava1manana@gmail.com
64ლაშა ცომაია ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 30 30 40lasha.tsomaia1983@gmail.com
7.      კულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
65შალვა დარცმელიძეკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსი 599 85 86 56shdarcmelidze@gmail.com
ტურიზმის განვითარების განყოფილება
66თამაზ გაბელაიატურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი555 41 44 41gabelaiatamazi22@gmail.com
67ზაზა ჭანტურიატურიზმის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 596 22 22 48zazachanturia@gmail.com
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
68დინარა გვაზავაკულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი599 85 57 80dinaragvazava@gmail.com
69გიორგი ტყვაცირიაკულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში598 75 83 15giorgityvaciria1983@gmail.com
8.    შიდა აუდიტის სამსახური
მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება
70გოჩა ქოიავაპირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი599 85 57 96gochaqoiava1@gmail.com
71მარინა გაბელაიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი599 85 57 99marinagabelaia1@gmail.com
72ჟანა მიმინოშვილიმონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 599 87 08 47miminoshvili08@gmail.com
ინსპექტირების განყოფილება
73ქეთევან ნაჭყეპიამეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი595 12 45 43ketevannatchkepia@gmail.com
74ხატია ბოკუჩავაინსპექტირების განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 577 60 34 54khatiabokuchava88@gmail.com
9.      პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახური
75ალექსანდრე კაჭარავაპროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურიის უფროსი591 17 77 75aleksandrekacharava@gmail.com
ინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილება
76ნათელა იობაიაინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილების უფროსი599 16 91 34natiaiobaia@gmail.com
77ნანა კუციაინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი511 17 38 19nanakutsia707@gmail.com
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები
1მამუკა კვიტაშვილიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. აბაშის ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 85 58 00mamukakvitashvili@yahoo.com
2ნაირა ჭანტურია მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ქ. აბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში599 85 57 62wanturiaqetino@gmail.com
3ზვიადი ნადარეიშვილი მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ქ. აბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში558 42 21 68znadareishvili1@gmail.com
4ნიკა გვაზავამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნორიოს ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 02 77 98gvazavanika@gmail.com
5ზვიადი ნოდიამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მ/შ სუჯუნის ადმინიტრაციულ ერთეულში 591707759zviadinodia1959@gmail.com
6გურამ დიაკონიძემუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ზანათის ადმინიტრაციულ ერთეულში591 81 81 52guramdiakonidze1@gmail.com
7გოჩა ჭანტურაიამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნაესაკოვოს ადმინიტრაციულ ერთეულში577 60 33 23gochachanturaia@gmail.com
8ზვიად კუპრეიშვილიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი წყემის ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 85 57 34zviadikupreishvili1@gmail.com
9ბენია პიტავამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი მარნის ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 48 21 31beniapitava@gmail.com
10ნესტორი ძიძიგურიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი პირველი მაისის ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 85 57 39valeridzidziguri@gmail.com
11ზაზა ვეკუამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სამიქაოს ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 85 57 40vekuazaza1@gmail.com
12რამაზი ტყვაცირიამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ტყვირის ადმინიტრაციულ ერთეულში 591 91 34 91 511 12 30 33ramaztkvaciria1975@gmail.com
13ამირან ნადარეიშვილიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მ/შ ძველი აბაშის ადმინიტრაციულ ერთეულში 592 56 74 74nadareishviliamirani@gmail.com
14ამირან ნადარეიშვილიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ონტოფოს ადმინიტრაციულ ერთეულში 592 56 74 74nadareishviliamirani@gmail.com
15ტარიელ მიქაძემუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქოლობნის ადმინიტრაციულ ერთეულში599 85 95 10miqadzetato@gmail.com
16გიორგი პაპასკირიმუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი გეზათის ადმინიტრაციულ ერთეულში555 27 74 27papaskirigiorgi777@gmail.com
17ბესარიონ ნადარაიამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სეფიეთის ადმინიტრაციულ ერთეულში 511 19 76 99besarioninadaraia@gmail.com
18ბაგრატი ჩაგანავამუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კეთილარის ადმინიტრაციულ ერთეულში551 55 35 431959bagratichaganava@gmail.com
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები
1გიგა ლიპარტიაIT სპეციალისტი577 28 08 66glipartia@hotmail.com
2ვახტანგ კუციაბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზი სპეციალისტი595 07 88 04vaxtangkucia@gmail.com
3ნატაშა ქობალავაკურიერი599 85 57 92nqobalava22@gmail.com
4ვასილ კოხრეიძემძღოლი558 47 48 09vasilkokhreidze1979@gmail.com
5ირაკლი ჭანტურიაკოორდინატორი შშმ პირებთან ურთიერთობის საკითხებში
6იამზე თოფურიამერის თანაშემწე571 30 03 68tofuriaia76@gmail.com
7ნოდარ ტყებუჩავასპეციალისტი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში599 85 58 16nodarityebuchava@gmail.com
8ზავილ ჭანტურიასპეციალისტი მუნიციპალური ინსპექციის საკითხებში599 85 58 17zavilichanturia@gmail.com
9გოდერძი კუპრავამუნიციპალური სერვისების მიმართულებით კორდინატორი599 37 45 47goderdzikuprava87@gmail.com
10სოფიკო ნიკოლავა კოორდინატორი 592 09 23 47sofonikolava2001@gmail.com
მერის წარმომადგენლის ასისტენტები ადმინისტრაციულ ერთეულებში
1ზაზა გვაზავამერის წარმომადგენლის ასისტენტი ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში599855731gvazavazaza1@gmail.com
2ავთანდილ გუნიამერის წარმომადგენლის ასისტენტი ზანათის ადმინისტრაციულ ერთეულში595261333avtandilgunia@gmail.com
3თამაზი კუპრეიშვილიმერის წარმომადგენლის ასისტენტი ნაესაკოვოს ადმინისტრაციულ ერთეულში 591983299kupreishvilitamazi64@gmail.com
4ანდრო ქვილითაიამერის წარმომადგენლის ასისტენტი ტყვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში597980474qvilitaiaandro@gmail.com
5მერაბი გაგუამერის წარმომადგენლის ასისტენტი ქოლობნის ადმინისტრაციულმ ერთეულში568951314merabigagua1@gmail.com
6ზვიადი ნოდია მერის წარმომადგენლის ასისტენტი სუჯუნის ადმინიტრაციულ ერთეულში 591707759zviadinodia1959@gmail.com
7ზაალი ჯალაღონია მერის წარმომადგენლის ასისტენტი წყემის ადმინიტრაციულ ერთეულში 599 85 57 48zaalidjalagonia@gmail.com
8ოთარი მიქაძე მერის წარმომადგენლის ასისტენტი სამიქაოს ადმინიტრაციულ ერთეულში 598 85 88 19otomikadze412@gmail.com
9მურმანი ფირცხალავა მერის წარმომადგენლის ასისტენტი პ/მაისის ადმინიტრაციულ ერთეულში 555 94 92 38muro.pirtskhalava@gmail.com
10რუსლანი თედორაძემერის წარმომადგენლის ასისტენტი კეთილარის ადმინიტრაციულ ერთეულში 591 18 17 82ruslani.tedoradze@gmail.com
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content