საკრებულოს წევრების ანგარიშები – 2019 წელი

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება

საკრებულოს დადგენილებები – 2018 წელი

2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

   

„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   

„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content