ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N10

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N10

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2024-2027 წლების პრიორიტეტები

2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2023 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიშის დანართები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N9.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content