2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დანართები

 

2024 წლის ბიუჯეტი

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2024-2027 წლების პრიორიტეტები

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი (პროექტი)

2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი (პროექტი)

2024-2027 წლების პრიორიტეტები (პროექტი)

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content