2022 წლის ბიუჯეტი

2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2022-2025 წლების პრიორიტეტები

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის…

2020 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულება

2019 წლის ბიუჯეტი

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content