სტრუქტურა

#თანამდებობის დასახელება იერარქიულ რანგებშისახელი გვარიტელეფონის ნომერიელ.ფოსტასამსახურის დასახელება
1მერიგიგა გაბელაია595 65 99 55g.gabelaia@gmail.com
2მერის პირველი მოადგილეირაკლი პერტენავა599 49 07 27pertenavairakli1@gmail.com
3მერის მოდგილეგიგლა ჯვარელია599 57 55 88gjvarelia22@gmail.com
4პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსიდიმიტრი ცანავა599 85 58 04dimitri.canava61@gmail.comადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
5მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსიემმა გაბელაია599 85 58 12emagabelaia@yahoo.comადმინისტრაციული სამსახური
6ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკატერინა კაჭარავა599 85 58 31ekaterinakacharava1@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
7ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაია ბზიავა599 85 86 57maiabziava@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
8ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თეონა ქავთარაძე599 85 47 12tqavTaradze58@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
9მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსივერა ჯიბლაძე514 50 56 56jibladzeveriko@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
10მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებშიმერაბ კვიტაშვილი555 38 93 59merabikvitashvilim@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
11მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებშისოფიო ქაჯაია579 55 02 74sopo.qajaia@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
12მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსიგელა ზაქარაია599 85 5825zaqaraiagela@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
13სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლელა სიმონია 599025929 lelasimonia@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
14მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსიმაია ბესელია599 85 58 08maiabeselia1979@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
15მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თეიმურაზ მიმონოშვილი599855775temurmiminoshvili@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
16მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დავით გაბუნია599858676gabuniadato777@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
17მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსიგიორგი ქოიავა577998919gogaqoiava75@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
18საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზურაბ მხეიძე579677070mkheidzezurab59@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
19საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნუგზარ ჭანტურია599855766nugzar.chanturia1955@gmail.comადმინისტრაციული სამსახური
20პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი იასონ კიზირია599253399yason_01@yahoo.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
21მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსილეონტი ნადარეიშვილი 599854704 leonti.nadareishvili@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
22ინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაგდა მესხი599855767meskhimagda@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
23ინფრასრუქტურის განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხვიჩა გაბელაია599855793gabelaiaxvicha@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
24მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების უფროსიგია კუცია551346767kuciagia1@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
25მუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიგა ცომაია599858678gigacomaia@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
26მუნიციპალური ინსპექციის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა ნოდია599858652nodianana1@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
27მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსიმირზა ქვილითაია599855794mirzaqvilitaia@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
28ურბანული განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირაკლი ქობალავა592191949qobalabairakli9@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
29ურბანული განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხათუნა კაჭარავა598445456katcharavakhatuna@gmail.comინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახური
30პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის უფროსილევან მელაძე577393594lmeladze.77@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
31მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსიგოჩა ქოიავა599855796gochaqoiava1@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
32ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აკაკი ბოკუჩავა599858653akakibokuchava7@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
33ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლაშა ჩალიგავა599415138lashachaligava1@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
34მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების უფროსიდათო თოფურია599855795datotofuria1@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
35უნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიქტორ ბაკურია599463685bakuriabiqtori@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
36უნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარიამ გაბელაია568822920mariamgabelaia99@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
37მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსიჯონი ჩოჩია599855798jonichochia72@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
39მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ციცინო მიქაძე599855790cicinomikadze@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
40მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გიორგი გაგნიძე568955180giacha12@yahoo.deეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
41მეორე კატეგორია - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური სერვისების განყოფილების უფროსიმურად ძველაია577421291dzvelaiamurad@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
42მუნიციპალური სერვისების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნათია კაჭარავა595 95 97 57natiakawarava@gmail.comეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
43პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსითეიმურაზ ნოდია599 85 58 05nodiatemur@yahoo.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
44მეორე კატეგორია - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსიქეთინო ცომაია599 85 57 70comaiaketino@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
45მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბიუჯეტის ფორმირების საკითხებშიხვიჩა ჭანტურია568652992khvicha.chanturia@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
46მეორე კატეგორია - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსივიოლეტა გვზავა599 85 58 20gvazavavioleta@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
47ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა გაბელაია599 85 58 21nanagabelaia71@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
48ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარგალიტა კაჭარავა599 78 83 69mkacharava61@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
49ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნარგიზა გოჩოლეიშვილი599 85 58 19nargizagocho@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
    50მეორე კატეგორია - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსი ზვიად ბოხუა577 60 47 11zviad.bokhua1990@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
51მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნინო კუცია599 85 87 27kutsia.nino1987@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
52მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ავთანდილ ბურსულაია599855814avtandil.bursulaia@gmail.comსაფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
53პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსიმამუკა თელია599855803teliamamuka@yahoo.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
54მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსიქსენია კაჭარავა577421229mkacharava1972@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
55მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებშიგია ჯანელიძე599855753giajanelidze4@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
56მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური სერვისების განყოფილების უფროსიდავით კაჭარავა599855754davitkacharava71@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
57სოციალური სერვისების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მალხაზ ჭანტურია577723484chanturiamalxazi01@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
58მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების უფროსიოთარ გორდეზიანი577421216ogrdeziani@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
59მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თამაზ გაბელაია577603262tamazigabelaia1962@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
60მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსინინო გოჩოლეიშვილი599855826ninigocholeishvili@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
61მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეთერ დუნდუა598546954etodundua@gmail.comჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
62პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსიგიორგი თოფურია599615654g.tofuria@yahoo.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
63მეორე რანგის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების განყოფილების უფროსინათია მელია599 85 86 54natiamelia1@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
64განათლების განყოფილების მესანე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაყვალა ჩაგანავა599 85 57 89makachaganava@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
65მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტის განყოფილების უფროსიბესიკ ჭანტურია599739919chanturiabesik@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
66სპორტის განყოფილების - მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებშიალეკო ჭანტურია599 85 88 10alekochanturia1@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
67მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსიმანანა ჯღარკავა599 85 57 69jgarkava1manana@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
68 ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტილაშა ცომაია599 30 30 40lasha.tsomaia1983@gmail.comგანათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
69პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსი შალვა დარციმელიძე599858656shdarcmelidze@gmail.comკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
70მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსიალექსანდრე კაჭარავა591 17 77 75aleksandrekacharava@gmail.comკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
71ტურიზმის განვითარების განყოფილების მედსამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზაზა ჭანტურია596222248zazachanturia@gmail.comკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
72მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსიდინარა გვაზავა599 85 57 80dinaragvazava@gmail.comკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
73კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილებისმესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებშიგიორგი ტყვაცირია598 75 83 15giorgityvaciria1983@gmail.comკულტურის, ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების სამსახური
74პირველი რანგი- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსიზვიად ცომაია599809878zviadicomaia1@gmail.comშიდა აუდიტის სამსახურის
75მეორე რანგის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსიმარინა გაბელაია599855799marinagabelaia1@gmail.comშიდა აუდიტის სამსახურის
76მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების - მეორე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიჟანა მიმინოშვილი599870847miminoshvili08@gmail.comშიდა აუდიტის სამსახურის
77მეპრე რანგი - მორადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსიქეთევან ნაჭყეპია595124543ketevannatchkepia@gmail.comშიდა აუდიტის სამსახურის
78ინსპექტირების განყოფილების - მესამე კატეგორიის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხატია ბოკუჩავა577603454khatiabokuchava88@gmail.comშიდა აუდიტის სამსახურის
79პირველი რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსივაკანსიაპროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახური
80მეორე რანგის - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილების უფროსინათელა იობაია599169134natiaiobaia@gmail.comპროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახური
81ინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიგიორგი ლომთაძე591818159giolomtadze1989@gmail.comპროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახური
82ინოვაციებისა და პროგრამების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმირანდა მიგინეიშვილი598148747mirandamigineishvilii@gmail.comპროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახური
83პირველი რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსიალექსი კვირკველია599 85 57 60abashasamxedro@gmail.comსამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
84სამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმამუკა ცომაია591 81 81 57mamukacomaia1@gmail.comსამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
85სამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიავთანდილ გვალია591 81 81 58avtandiligvalia1@gmail.comსამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
86სამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიაპოლონ ლაბარტყავა591 20 88 79apolonlabartkava@gmail.comსამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
87სამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმადონა ჩიქობავა599 85 41 43madonachiqobava1@gmail.comსამხედრი აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content