საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წესი:
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად ან წერილობითი ფორმით მიღებით დაინტერესებულმა მხარემ, ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე უნდა წარადგინოს წერილობითი განცხადება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის თანხლებით, ფიზიკური პირების შემთხვევაში, ხოლო იურიდიული პირების შემთხვევაში, იურიდიული პირის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ქონის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები. აღნიშნული განცხადება დარეგისტრირდეს შესაბამის საჯარო დაწესებულებაში ან/ და გაიგზავნოს მოთხოვნა ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე.

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოსათხოვად ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა (Word ან Pdf ვერსია)  შეავსეთ და შევსებული ფორმა გამოგვიგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე abashismeria@gmail.com

ყურადღება: 2020 წლის 16 მარტიდან აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის 13 მარტის #305 ბრძანებით, ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, მოქმედი სამთავრობო უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების და რეკომენდაციების შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადადის  და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content