ბრძანება #53

ბრძანება #52

განკარგულება N45

განკარგულება#45

განკარგულება N44

განკარგულება#44

განკარგულება N43

განკარგულება#43

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7

დადგენილება #16

dadgenileba#16

ბრძანება #51

განკარგულება N42

განკარგულება#42

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content