საერთო კრების სხდომის ოქმები

სოფელი აბაშისპირი სოფელი ბულვანი სოფელი გამოღმა ზანათი სოფელი გამოღმა კოდორი სოფელი გაუწყინარი სოფელი გაღმა ზანათი სოფელი…

2023 წლის საპროექტო წინადადებები

გეზათი ძველი აბაშა კეთილარი მარანი ნაესაკოვო ნორიო ონტოფო პირველი მაისი ქოლობანი სამიქაო სეფიეთი სუჯუნა ტყვირი წყემი…

ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ 2023წელი.

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახებ

ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ 2023 წელი.

2022 წლის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმები

სოფელი ნორიო სოფელი მაცხოვრისკარი სოფელი საბოკუჩაო სოფელი ძიგური სოფელი აბაშისპირი სოფელი საგვაზაო სოფელი სუჯუნა სოფელი ეწერი…

2022 წლის საპროექტო წინადადებები

ზანათი 1 ზანათი 2 ზანათი 3 ზანათი 4 გეზათი 1 გეზათი 2 გეზათი 3 გეზათი 4…

ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ

2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახებ

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content