გაცემის რეესტრი

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი
07.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო ეკა გიგაურს2010-2019 წ.წ. რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურეობის) პიარ ღონისძიების წარმოებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ11.02.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
07.02.2020 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო ეკა გიგაურს2010-2019 წ.წ. საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა, ხელფასი/პრემია/ბონუსის/დანამატის რაოდენობის შესახებ11.01.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
06.02.2020 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჯემალ ჭკადუაინფორმაცია აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა საზღვარგარეთ მივლინებაში ყოფნაზე 07.02.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
18.01.2020მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი გიორგი ნონიაშვილიაბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ21.01.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
22.09.2020 გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „აი ფაქტი“ აიდან იუსუბოვა2010 წლიდან აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ჩამონათვალი, საიდენტიფიკაციო კოდები, დასაქმებულ თანამშრომელთა, სპორტული კლუბების ბენეფიციარების რაოდენობა, ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტი წლების მიხედვით30.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
10.06.2020 "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება", შახი შურღაიაახალი კორონავირუსის COVID-19 ის ფონზე გაცემული სოციალური დახმარების შესახებ16.06.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
24.09.2020 საქართველოს მედია-კლუბები (GMC) - მაგდა პოპიაშვილი 2020 წ. 1 სექტემბრიდან 24 სექტემბრამდე მერიის თანამშრომელთა და საჯარო მოხელეთა შვებულებაში ყოფნის, ასევე საარჩევნო სუბიექტის ან დამკვირვებელი ორგანიზაციებიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევის თაობაზე შემოსული განცხადებების შესახებ29.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
09.09.2020 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI 2019-2020 წლის საწყის 6 თვეში თანამდებობის პირებზე, საშტატო თანამშრომლებზე, შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემული სარგო, ფულადი ჯილდო, სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაცია, ასევე სარესტორნო მომსახურების, საწვავის მოხმარების ხარჯების, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი და ასე შემდეგ29.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
23.09.2020"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება", შახი შურღაიამერიის თანამშრომელთა შვებულების შესახებ ინფორმაცია 01/09/2020 წ.დან 18/09/2020 წლამდე. 23.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
26.01.2022ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციადაუცველი ჯგუფის შესახებ15.03.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
17.01.2022ასოციაცია "ჰერა"გენდერულ საბჭოსთან დაკავშირებით22.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
08.02.2022საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრისაბავშვო ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა შესახებ23.02.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაგელა ზაქარაია
21.02.2022მოქალაქე ნ.აშტატგარეშე თანამშრომლების შესახებ17.03.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.02.2022საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასოც. მუშაკების შესახებ11.03.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
16.02.2022პარლამენტის წევრი გიორგი ბოტკოველიმუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შესახებ06.04.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
21.09.2021ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, გიორგი კლდიაშვილისოციალური პროგრამების შესახებ28.04.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ვერა ჯიბლაძე
06.04.2022ა(ა)იპ "მშობლების ორგანიზაცია ტიპი 1 დიაბეტისთვის"შშმ ბავშვთა დახმარების პროგრამების შესახებ12.04.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ვერა ჯიბლაძე
27.04.2022მოქალაქე მ.გმუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ16.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
27.04.2022"საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" ზუგდიდის რეგიონული წარმომადგენლობის კოორდინატორი, არჩილ თოდუაა(ა)იპ "აბაშის კეთილმოწყობაში" დასაქმებულთა შესახებ13.05.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
14.06.2022მოქალაქე მ.თმოსახლეობის საერთო რაოდენობის შესახებ22.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.01.2022ასოციაცია "ჰერა-XXI"გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ22.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
20.04.2022"პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის" ორგანიზაციის იურისტი, თამარ კაპანაძემუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული სპორტული კლუბები21.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
01.06.2022სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე, დავით ვერავაახალგაზრდული სტრასტეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ16.06.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
14.04.2022"აი ფაქტის" ჟურნალისტი, მარიამ კაჭკაჭიშვილი

რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების შესახებ12.07.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
16.03.2022საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი, ირინე ფხოველიშვილიმიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილ მუდმივმოქმედ კომისიაში შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით06.07.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
05.08.2022მოქალაქე მ.მ2015-2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა, შემოსავლების შესახებ31.08.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
02.08.2022შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი, დოქტორი საფფეთ ბაირაქთუთანიაბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დასაქმებული ფსიქოლოგების შესახებ30.08.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
18.07.2022მოქალაქე ს.ამუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონება, სადაც ფუნქციონირებდა/ფუნქციონირებს სამედიცინო დაწესებულებები11.08.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
18.07.2022ა(ა)იპ "საქართველოს მედია-კლუბის"თავმჯდომარე, მაგდა პოპიაშვილიბიბლიოთეკისა და თემის ბიბლიოთეკების ჩამონათვალი11.08.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.08.2022პარლამენტის წევრი, ანა ნაცვლიშვილიქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროექტების შესახებ22.09.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
09.08.2022 პარლამენტის წევრი, ნიკა მაჭუტაძემუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული და მასთან დაკავშირებული ობიექტების შესახებ22.09.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
26.09.2022საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრის დამფუძნებელი, ბესიკ დონაძემუნიციპალიტეტის მერიის მართვაში არსებული ა(ა)იპ-ების შესახებ18.10.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
30.08.2022საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი მზია გიორგობიანისაქართველოს სახალხო დამცველის 26.07.2022 N08-1/7629 თანდართულ წერილში აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით04.10.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
20.09.2022პარლამენტის წევრი, ნიკა მაჭუტაძემერიისა და ა(ა)იპ-ების საშტატო განრიგისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ02.11.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
08.09.2022 პარლამენტის წევრი, ნიკა მაჭუტაძეინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობების/რემონტის შესახებ13.12.2022აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
24.04.2023მოქალაქე ნ.ამერიაში დასაქმებული მოქალაქეების შესახებ05.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
04.05.2023მოქალაქე ი.ლმიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ10.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
02.05.2023მოქალაქე ი.ჯდასახლების საერთო კრებები10.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
10.05.2023მოქალაქე ნ. ასასმელი წყლის ხარისხის შემოწმებასთან დაკავშირებით11.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
10.05.2023არასამთავრობო ორგანიზაცია "მშობელთა ალიანსი თანასწორობისთვის" თეა მაკალათიაშშმ პირთა საბჭოს შესახებ11.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
19.05.2023მოქალაქე ი.ჯ2022 წლის საჯარო ინფორმაციის რეესტრთან დაკავშირებით30.05.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
31.05.2023პარლამენტის წევრი , ქეთევან თურაზაშვილი მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შესახებ06.06.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
02.06.2023პარლამენტის წევრი, ქეთევან თურაზაშვილი განათლების მხარდაჭერის პროგრამასთან დაკავშირებით06.06.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
01.06.2023ა(ა)იპ იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ლევან ჭელიძედუეტი "ლეონის" სტუმრობასთან დაკავშირებით06.06.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
31.05.2023პარლამენტის წევრი, ქეთევან თურაზაშვილიდასაქმებულ მოხელეთა გადამზადების შესახებ12.06.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
12.06.2023მოქალაქე ნ.აგასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების ჩამონათვალი22.06.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
31.07.2023ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი2022-2023 წლებში სწავლება-გადამზადებისა და გაწეული ხარჯის შესახებ16.08.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
28.09.2023"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი"სკოლების შესახებ04.10.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
21.09.2023შპს კოლიერს ჯორჯიაინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ06.10.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
21.09.2023შპს კოლიერს ჯორჯიამშენებლობის ნებართვების შესახებ06.10.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ვერა ჯიბლაძე
21.11.2023"საქართველოს ამბების" რედაქტორი გელა მთივლიშვილია(ა)იპ-ების შესახებ 05.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
21.11.2023პარლამენტის წევრი დავით ხაჯიშვილიმშენებლობის ნებართვების შესახებ01.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
28.11.2023პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძემუზეუმებისა და კულტურული დაწესებულებების შესახებ11.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
05.12.2023"საქართველოს ამბების" რედაქტორი გელა მთივლიშვილია(ა)იპ-ებში დასაქმებული თანამშრომლების შესახებ11.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
15.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ხატია დეკანოიძესოციალურად დაუცველთა სამუშაოების შესახებ20.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
26.12.2023საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ლიკა წიკლაურისოციალური პროგრამების შესახებ08.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.10.2023შპს "ფოლადის სახლი"სანებართვო მოწმობების შესახებ08.11.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
11.10.2023სტუდია "მონიტორი"მუნიციპალური ტრანსპორტის შესახებ13.11.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
11.10.2023სტუდია "მონიტორი"ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ13.11.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ვერა ჯიბლაძე
28.11.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძეკულტურის დაწესებულებების შესახებ11.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
22.11.2023"საქართველოს ამბების" რედაქტორიშპს-ების შესახებ24.11.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
29.11.2023 "სოციალურად დაუცველთა გვერდით" ხელმძღვანელი თეონა ჭალიძედასაქმების ხელშეწყობის პროგრამასთან დაკავშირებით06.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
16.11.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი თინათინ ბოკუჩავაუსაფრთხოების პასპორტის შესახებ 07.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
16.11.2023ინფრასტრუქტურის სამინისტროანგარიშის მომზადების შესახებ05.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.10.2023შპს "ფოლადის სახლი" გიორგი გოგიძესანებართვო მოწმობების შესახებ08.11.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
25.12.2023საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიგანსახლებას დაქვემდებარებული ოჯახების შესახებ08.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
12.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ალეკო ელისაშვილიგზებთან დაკავშირებით20.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
19.12.2023"საქართველოს ამბების" რედაქტორი10 დეკემბრის ანგარიშის შესახებ22.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
13.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ქეთევან თურაზაშვილისაბავშვო ბაღების შესახებ18.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
14.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძესაჯარო სკოლების შესახებ25.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
07.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი თინათინ ბოკუჩავასაპატრულო ჯარიმების შესახებ14.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
06.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკა მაჭუტაძესაბავშვო ბაღების შესახებ11.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
06.12.2023საქართველოს პარლამენტის წევრი ალეკო ელისაშვილისასმელ წყალთან დაკავშირებით08.12.2023აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
11.01.2024შპს "ბლუ უოთერს"-ის დირექტორი ირაკლი ლურსმანაშვილიმშენებლობის ნებართვების შესახებ23.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
18.01.2024მოქალაქე ტ.ზბეტონის ქარხნებთან დაკავშირებით23.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
17.01.2024ა(ა)იპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის"
თემურ კაკაბაძე
შშმ პირების
შესახებ
23.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
08.01.2024საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
გვანცა დავითაშვილი
განათლების დაწესებულებებში ტრენინგების ჩატარების შესახებ30.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
09.02.2024"საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს" თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძენარჩენების მართვის შესახებ15.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
25.12.2023რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსამინისტროს რეკომენდაციების შესახებ24.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
10.01.2024კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოინდივიდუალური დახმარების შესახებ23.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
12.01.2024სახალხო დამცველის მოადგილერეკომენდაციების შესრულების შესახებ08.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
16.01.2024ახალგაზრდული ორგანიზაცია "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის"შშმ პირებთან დაკავშირებით23.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
25.12.2023სახალხო დამცველის აპარატიემიგრანტების შესახებ08.01.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
29.12.2023სახალხო დამცველის აპარატისოციალურად დაუცველი პირების შესახებ08.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
20.12.2023ინფორმაციისა და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიინვენტარიზაციასთან დაკავშირებით09.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
12.02.2024რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეკომენდაციების შესახებ16.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
21.02.2024"საქართველოს ამბების" რედაქტორიმუნიციპალური ტრანსპორტის შესახებ27.02.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
29.02.2024საქართველოს პარლამენტის წევრისაზ. სამუშაოებზე დასაქმებულების შესახებ12.03.2024აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიავერა ჯიბლაძე
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content