გაცემის რეესტრი

წერილის Nინფორმაციის შემოსავლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღი
012/22607.02.2020 წ.საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო. ეკა გიგაურს2010-2019 წ.წ. რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურეობის) პიარ ღონისძიების წარმოებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ11.02.2020 წ.
012/22707.02.2020 წ.საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო. ეკა გიგაურს2010-2019 წ.წ. საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა, ხელფასი/პრემია/ბონუსის/დანამატის რაოდენობის შესახებ.11.01.2020 წ.
012/20006.02.2020 წ.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ჯემალ ჭკადუაინფორმაცია აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა საზღვარგარეთ მივლინებაში ყოფნაზე 07.02.2020 წ.
012/88 მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი. გიორგი ნონიაშვილიაბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ21.01.2020 წ.
012/178922.09.2020 წ.გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „აი ფაქტი“ აიდან იუსუბოვა2010 წლიდან აბაშის მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ჩამონათვალი, საიდენტიფიკაციო კოდები, დასაქმებულ თანამშრომელთა, სპორტული კლუბების ბენეფიციარების რაოდენობა, ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტი წლების მიხედვით.30.09.2020 წ.
011/88910.06.2020 წ.მოქალაქე-შახი შურღაიაახალი კორონავირუსის COVID-19 ის ფონზე გაცემული სოციალური დახმარების შესახებ16.06.2020 წ.
012/176024.09.2020 წ.საქართველოს მედია-კლუბები (GMC) - მაგდა პოპიაშვილი 2020 წ. 1 სექტემბრიდან 24 სექტემბრამდე მერიის თანამშრომელთა და საჯარო მოხელეთა შვებულებაში ყოფნის, ასევე საარჩევნო სუბიექტის ან დამკვირვებელი ორგანიზაციებიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევის თაობაზე შემოსული განცხადებების შესახებ29.09.2020 წ.
012/172109.09.2020 წ.ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. IDFI 2019-2020 წლის საწყის 6 თვეში თანამდებობის პირებზე, საშტატო თანამშრომლებზე, შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემული სარგო, ფულადი ჯილდო, სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაცია, ასევე სარესტორნო მომსახურების, საწვავის მოხმარების ხარჯების, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი და ასე შემდეგ29.09.2020 წ.
011/71023.09.2020წ.მოქალაქე შახი შურღაიამერიის თანამშრომელთა შვებულების შესახებ ინფორმაცია 01/09/2020 წ.დან 18/09/2020 წლამდე. 23.09.2020 წ.
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content