იურიდიული პირები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “აბაშის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური
უფროსი: მადონა ქოიავა
ტელ: 595956104
ელფოსტა: madonaqoiava01@gmail.com

საქმიანობის სფერო: პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროების შემთხვევაში; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
პროფილაქტიკური აცრების გადანაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების საექიმო ამბულატორიებისა და პოლიკლინიკებისათვის; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში, სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
საგანმანათლებლო – აღმზრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
საგანმანათლებლო – აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი“
უფროსი: ვლადიმერ ავალიანი
ტელ: 555158444
ელფოსტა: kultura.xelovneba2018@gmail.com

საქმიანობის სფერო: კულტურულ – საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო ბიბლიოგრაფიული მომსახურების საქმიანობის კოორდინირება.
ახალი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
თანამედროვე სტანდარტების დონეზე სასწავლო საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი აბაშის საფეხბურთო კლუბი „ზანა“
უფროსი: ვახტანგ გაბელაია
ტელ: 599855807
ელფოსტა: vaxtanggabelaia@gmail.com

საქმიანობის სფერო: ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “აბაშის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება”
უფროსი: დარეჯან ელიაძე
ტელ: 595491880
ელფოსტა: skolamdeliabasha@gmail.com

საქმიანობის სფერო: სააღმზრდელო – სკოლანდელი განათლება.

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სპორტის განვითარების ცენტრი“
უფროსი: ზაალ კუცია
ტელ: 577188518
ელფოსტა: abashasporti@yahoo.com

საქმიანობის სფერო: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საინფორმაციო მაუწყებელი-აბაშის მაცნე“
უფროსი (მ/შ): თამარ თოფურია
ტელ: 599759919
ელფოსტა: abashis-macne@mail.ru

საქმიანობის სფერო: გაზეთის ბეჭდვა და გავრცელება მუნიცუპალიტეტის ტერიტორიაზე.

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “აბაშის კეთილმოწყობა“
უფროსი: შალვა ჯღარკავა
ტელ:599855758
ელფოსტა: abashisketilmowyoba@yahoo.com

საქმიანობის სფერო: დასუფთავება, კეთილმოწყობა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, გარე განათება, გამწვანება, მუნიციპალური ტრანსპორტი.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content