ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ 2023წელი.

brdzaneba-soflis-jgufis-23
მსგავსი ინფორმაცია:
2020 წლის საპროექტო წინადადებები
2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახე...
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახე...
საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების გრაფიკი
ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ
2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესახე...
ბრძანება პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შესახებ
ბრძანება დასახლებში საერთო კრებების ჩატარების შესახებ
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პროექტების შერჩევის პროცედურების სამუშაო ჯგუფის შეს...
ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების საერთო კრებების ჩატარების შესახებ 2023 ...
საპროექტო წინადადებები
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content