საკრებულოს დადგენილებები – 2018 წელი

დადგენილება
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #1
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #2
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #3
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #4
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #5
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #6
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #7
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #8
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #9
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #10
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #11
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #12
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #13
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #14
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #15
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #16
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #17
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #18
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #19
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #20
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #21
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #22
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #23
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #24
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #25
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #26
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #27
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #28
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #29
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #30
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #31
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #32
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #33
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #34
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #35
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #36
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #37
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #38
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #39
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #40
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #41
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #42
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #43
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #44
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #45
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #46
მსგავსი ინფორმაცია:
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #1
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
დადგენილება#2
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
დადგენილება N2
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
დადგენილება N6
დადგენილება N5
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
დადგენილება N4
დადგენილება N3
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content