საკრებულოს დადგენილებები – 2018 წელი

დადგენილება
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #1
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #2
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #3
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #4
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #5
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #6
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #7
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #8
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #9
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #10
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #11
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #12
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #13
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #14
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #15
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #16
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #17
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #18
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #19
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #20
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #21
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #22
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #23
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #24
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #25
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #26
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #27
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #28
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #29
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #30
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #31
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #32
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #33
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #34
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #35
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #36
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #37
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #38
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #39
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #40
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #41
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #42
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #43
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #44
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #45
ჩამოტვირთეთ დადგენილება #46
მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N6
დადგენილება N5
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
დადგენილება N2
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
დადგენილება N1
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილება N4
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება N3
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content