2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content