ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

29 ნოემბერს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა გაიმართა.

კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:
1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ.
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით,აღნაგობის ფორმით,შ.პ.ს ,,შანი“-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content