ბიუროს N8 სხდომა.

25 მარტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს N8 სხდომა გაიმართა.
სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გელა ხოშტარია
ბიუროს სხდომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ტატო ედიშერაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.
2. მეგული ჩოჩიას აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.
მომხსენებელი ტატიანა ხოშტარია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესეით,იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
4. აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან“დასაფინანსებელი პროექტის საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ
მომხსენებელი გია კუცია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე.
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ.
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.
მომხსენებელი დავით ცანავა-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე.
7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხსენებელი კონსტანტინე კუჭუხიძე-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ,განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
9. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვთარების სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხსენებელი გია კუცია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე.
11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხსენებელი კონსტანტინე კუჭუხიძე-აბაშის მუნიციპალიტეტის სოციალური,განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი ტატიანა ხოშტარია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.
13. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ.
მომხსენებელი გელა ხოშტარია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content