მიმდინარეობს ვებ.გვერდის მოდიფიცირება

მიმდინარეობს ვებ.გვერდის მოდიფიცირება. ახალ ვებ გვერდი მომხმარებლებს შემდეგ სიახლეებს შესთავაზებს:
 • დაიხვეწა ვებ.გვერდის სტრუქტურა;
 • ვებ.გვერდი მუშაობს სხვადასხვა გაფართოების ეკრანზე (მათ შორის მობილური ტელეფონზე);
 • ვებ.გვერდი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ;
 • დაიხვეწა მონაცემების საძიებო სისტემა (განსაკუთრებით ნორმატიული და სხვადასხვა დოკუმენტების),  ვებ გვერდის მომხმარებლის საშუალება  აქვს  იოლად,  რამდენიმე  პარამეტრის გამოყენებით მოიძიოს ინფორმაცია და შეუძლიათ ინფორმაციის ჩამოტვირთვა.
 • ვებ.გვერდი აღიჭურვება ე.წ. კონტექსტური მენიუებით (შინაარსის შესაბამისი მენიუ, მარჯვენა ზოლში, 18 სხვადასხვა მენიუ);
 • ვებ.გვერდში ჩაშანებულ იქნა pdf დოკუმენტების წამკითხველი მოდული, შესაბამისად მომხმარებელს არ სჭირდება საკუთარ კომპიუტერზე pdf ფაილის წამკითხველი პროგრამის დაყენება;
 • სისტემაში იქნება მოყვანილი არსებული მონაცემთა ბაზა და ძველი მონაცმების არქივი;
 • ვებ. გვერდის  ინტერფეისი  დაიყო ორ  ნაწილად:  გვერდის  ადმინისტრირების  ნაწილი  და გვერდის მომხმარებელის ნაწილი;
 • ვებ.გვერდს დაემატა საკრებულოს სტრუქტურის ვიზუალური სქემა;
 • თითოეული სტატიის ბოლოს დაემატა ე.წ. „მსგავსი ინფორმაციის“ მოდული;
 • ვებგვერდში ინტეგრირებულ იქნა მუნიციპალიტეტის Youtube Channel (არხი);
 • ინფორმაციის გაზიარება და გავრცელება შესაძლებელია სხვადასხვა სოციალური ქსელების საშუალებით;
 • დამუშავდება 70-მდე ცხრილის სტრუქტურა, რომელიც აიოლებს მონაცემების განახლების პროცესს (ადმინისტრატორისთვის) და მონაცემის ძიების პროცესს მომხმარებლისთვის;
 • გვერდის ე.წ „ფრონტ ფეიჯზე“ (თავფურცელი) ავტომატურად გამოდის ინფორმაცია „უახლესი ნორმატიული აქტები”-ის და „აქტების პროექტების“შესახებ;
 • ე.წ. „სიახლეების“ ნაწილში გამიჯნულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აქტივობები;
 • ვებ-გვერდი  მომზადებულია  სისტემა  wordpress  ის  ბაზაზე.
ამჟამად მიმდინარეობს ვებ.გვერდის შევსება.
მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს N18 სხდომა
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა
სოციალურ განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის სხდომა
საკრებულოს N9 სხდომა.
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა
აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის სხდომა
ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა.
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე N7 სხდომა.
ბიუროს N18 სხდომა.
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა
საკრებულოს N19 სხდომა
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content