საკრებულოს სხდომის ოქმი #13

Oqmi-13(1)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი N3.
საკრებულოს სხდომის ოქმიN1
საკრებულოს სხდომის ოქმი N8
საკრებულოს სხდომის ოქმი N6
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N10
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი #18
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2.
საკრებულოს სხდომის ოქმი N1
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content