საკრებულოს სხდომის ოქმი #13

Oqmi-13(1)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
საკრებულოს სხდომის ოქმი N7
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2019 წელი
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N13
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
საკრებულოს სხდომის ოქმი N10
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content