საკრებულოს სხდომის ოქმი #12

Oqmi-12

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმი N11
საკრებულოს სხდომის ოქმი N6
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content