საკრებულოს სხდომის ოქმი #12

Oqmi-12

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი N7
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2019 წელი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
საკრებულოს სხდომის ოქმი N8
საკრებულოს სხდომის ოქმი N12
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content