საკრებულოს სხდომის ოქმი #12

Oqmi-12

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N3.
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2.
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმი N4.
საკრებულოს სხდომის ოქმი N8
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5.
საკრებულოს სხდომის ოქმი N15
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content