ბიუროს სხდომა.

19 აპრილს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი ბიუროს N13 სხდომა გაიმართა.
სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე გელა ხოშტარია.
ბიუროს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის ,ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ.
2. მდგრადი განვითარების მიზნების აბაშის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ .
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სს ,,სილქნეტი“-ზე გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ .
მომხსენებელი გია კუცია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე.
4. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სოციალური დახმარების გაცემის კომისიის მიერ 2024 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვის თაობაზე.
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების ,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2024 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვის თაობაზე.
მომხსენებელი კონსტანტინე კუჭუხიძე-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ.
მომხსენებელი გელა ხოშტარია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content