,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
დადგენილება N3
დადგენილება N1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
დადგენილება#3
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content