საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმები – 2019 წელი

კომისიის სხდომის ოქმი
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #1
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #2
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #3
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #4
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #5
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #6
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #7
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #8
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #9
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #10
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #11
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #12
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #13
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #14
მსგავსი ინფორმაცია:
აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიიის სხდომის ოქმი N1
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N9
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N6
სოციალური,განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის ოქმი N4
იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკთხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N7.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N2
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N10
ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N5
იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N1
სოციალურ განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N8
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N3.
ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N1.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N10.
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content