საკრებულოს საფინანსო კომისიის სხდომის ოქმები – 2019 წელი

კომისიის სხდომის ოქმი
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #1
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #2
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #3
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #4
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #5
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #6
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #7
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #8
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #9
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #10
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #11
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #12
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #13
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #14
ჩამოტვირთეთ კომისიის სხდომის ოქმი #14
მსგავსი ინფორმაცია:
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი# 7
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N6.
საკრებულოს სოციალური კომისიის სხდომის ოქმები - 2019 წელი
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N2
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომია ოქმი N7
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #4.
საკრებულოს საფინანსო კომისიის სხდომის ოქმები - 2020 წელი
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N9
სოციალური განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N3.
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N10
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N10
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N11
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი.
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content