დადგენილება N2

dadgenileba 2
მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #7
დადგენილება #1
დადგენილება N6
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
დადგენილება N5
დადგენილება N1
დადგენილება#2
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილება N3
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content