დადგენილება N3

dadgenileba 3
მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება #4
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
დადგენილება N2
დადგენილება N5
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
დადგენილება#2
დადგენილება N6
დადგენილება N1
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
დადგენილება #1
დადგენილება #7
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content