დადგენილება N6

dadgenileba 6
მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N1
დადგენილება N2
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება N3
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
დადგენილება N4
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
დადგენილება#2
დადგენილება #7
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content