აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე N7 სხდომა.

2 აპრილს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე N7 სხდომა გაიმართა.
სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი.
საკრებულოს სხდომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი:

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ხელშეკრულების დადებაზე, რომლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5%-ს აღემატება, თანხმობის მიცემის შესახებ.
მომხსენებელი თეიმურაზ ნოდია-აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content