შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებთან.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრმა ,,თანაზიარი“ პროექტის ,,პეტიცია და მრჩეველთა საბჭოები- მოქალაქეების ხმის გარანტი თვითმმართველობაში“, 17-18 ივნისს შეხვედრა გამართა აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებთან თემაზე სამოქალაქო ჩართულობა, მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციები და დანიშნულება, მოქალაქეთა ჩართულობა-პეტიციები, ადამიანის უფლებები და თანამონაწილეობითი მონიტორინგი.
შეხვედრის მიზანია თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობის ეფექტური ინსტრუმენტის წარმატებული პრაქტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მოქალაქეთა გააქტიურებით, მუნიციპალიტეტებში არსებული მრჩეველთა საბჭოების დატრენინგებით, პრობლემათა გამოვლენით, პეტიციების მომზადებით, საკრებულოებში წარდგენით, ადვოკატირების კამპანიის ორგანიზების გზით. სოციალური და ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობისა და საჭიროების მონაწილეობითი მონიტორინგით, პრობლემების გამოკვეთა, რეკომენდაციებისა და ინიციატივების ინიცირება-ადვოკატირებაზე მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით, რომელთა მოგვარებაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სოციალური და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის სფეროს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში და ამასთან გამოავლენს სოციალურ პროგრამებში არსებულ ხარვეზებს და გადაფარავს სოციალური სფეროს გამოწვევებს რეგიონულ დონეზე და ბენეფიციართა არსებულ საჭიროებებს.
პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით UNDP- ის პროექტის დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში/ fostering decentralization end Good Governanse et the Local Level in Georgia (DGG) ფარგლებში.

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content