საკრებულოს N14 სხდომა.

6 აგვისტოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N14 სხდომა გამართა.
სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი.
საკრებულოს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები
1. საქართველოს ორგანულო კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ.
2. 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიების ჩასატარებლად შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ.
მომხსენებელი დიმიტრი ცანავა-აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
მომხსენებელი თეიმურაზ ნოდია-აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს რიგგარეშე N13 სხდომა.
საკრებულოს N5 სხდომა
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 სხდომა.
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე ბიუროს N14 სხდომა.
აბაშის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაცია დაიწყო.
საკრებულოს N6 სხდომა.
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა
შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებთან.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.
აბასის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს N16 სხდომა
საკრებულოს N10 სხდომა
აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის სხდომა
საკრებულოს N9 სხდომა.
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content