ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N7

ინფრასტრუქტურის კომისია
მსგავსი ინფორმაცია:
ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N2.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N8
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N5
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N6
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N5
საკრებულოს იურიდიული კომისიის სხდომის ოქმები - 2020 წელი
იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკთხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N7.
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი N4.
სოციალური განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3
იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი N1
საკრებულოს სოციალური კომისიის სხდომის ოქმები - 2020 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N3.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N2
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content