დადგენილება #1

დადგენილება#1
მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N6
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
დადგენილება#2
დადგენილება#3
დადგენილება #7
დადგენილება N1
დადგენილება N2
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
დადგენილება N5
დადგენილება N3
დადგენილება N4
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content