საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმები – 2019 წელი

საკრებულოს სხდომის ოქმები – 2019 წელი

საკრებულოს განკარგულებები – 2019 წელი

საკრებულოს დადგენილებები – 2019 წელი

საკრებულოს იურიდიული კომისიის სხდომის ოქმები – 2019 წელი

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმები – 2019 წელი

საკრებულოს დადგენილებები – 2018 წელი

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

   

„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content