აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

matsne-3998685-0

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
დადგენილება N2
დადგენილება#3
დადგენილება #1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
დადგენილება #7
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
დადგენილება N6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content