აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

matsne-3998685-0

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
დადგენილება N3
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
დადგენილება N2
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
დადგენილება N5
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
დადგენილება N6
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content