აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

matsne-3998685-0

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
დადგენილება N1
საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი
დადგენილება N2
დადგენილება N6
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content