აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

matsne-4018141-0

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
დადგენილება #4
დადგენილება#3
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
დადგენილება #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
დადგენილება#2
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content