აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

3 dadgenileba

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
დადგენილება N1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
დადგენილება N2
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
დადგენილება #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
დადგენილება N6
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content