საკრებულოს სხდომის ოქმი #5

Oqmi #5(3)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2019 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content