საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

Oqmi #6(3)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი N1
საკრებულოს სხდომის ოქმი N14
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი N15
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
საკრებულოს სხდომის ოქმიN1
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5.
საკრებულოს სხდომის ოქმი #13
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content