საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

Oqmi #6(3)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
საკრებულოს სხდომის ოქმი N12
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N7
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N11
საკრებულოს სხდომის ოქმი #18
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content