საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

Oqmi #6(3)

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content