საკრებულოს სხდომის ოქმი #9

Oqmi-9

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #8
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content