საკრებულოს სხდომის ოქმი #11

Oqmi-11

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
საკრებულოს სხდომის ოქმი #6
საკრებულოს სხდომის ოქმი #9
საკრებულოს სხდომის ოქმი #5
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3
საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2019 წელი
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
საკრებულოს სხდომის ოქმი #4
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content