საკრებულოს სხდომის ოქმი #11

Oqmi-11

 

 

მსგავსი ინფორმაცია:
საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2019 წელი
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილები...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N9
საკრებულოს სხდომის ოქმი #14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N13
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1
საკრებულოს სხდომის ოქმი N14
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს...
საკრებულოს სხდომის ოქმი #10
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარ...
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
საკრებულოს სხდომის ოქმი N12
საკრებულოს სხდომის ოქმი N11
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content