მუნიციპალური არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა

Nმუნიციპალიტეტისაკადასტრო კოდიფართობი (კვ/მ)აღწერილობა (შენობა-ნაგებობებიანი ქონებები)
1ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0451782 კვ.მ
2ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.046325 კვ.მ
3სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული40.11.34.0021723 კვ.მშენ. ნაგ.#1 183კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
4ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0511878 კვ.მ
5სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.01316713 კვ.მ
6ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0602804 კვ.მ
7სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.33.0081156 კვ.მშენ. ნაგ.#1 242.9კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
8სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.06.0081299 კვ.მშენ.ნაგ. #1 228 კვ.მ #2 3 კვ.მ
9ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.1363 კვ.მ
10სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.47.1164442 კვ.მ
11ქ.აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.007.01.500152.35 კვ.მ
12სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.35.0119812 კვ.მ
13სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.31.1733976 კვ.მ
14სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.31.12214734 კვ.მ
15ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0061994 კვ.მშენ. ნაგ. #1 973 კვ.მ
16ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.43923 კვ.მ
17ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.02.0935 კვ.მ
18სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.0017192 კვ.მშენ. ნაგ. #1 455.7 კვ.მ
19ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0521092 კვ.მ
20სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.0011075 კვ.მშენ. ნაგ. #1 252 კვ.მ
21სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.383120 კვ.მ
22ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.057155 კვ.მ
23სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.01.331432 კვ.მ
24სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.36516990 კვ.მ
25ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.2966003 კვ.მ
26სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.39.18112495 კვ.მ
27სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.15913534 კვ.მ
28სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.38.1617642 კვ.მ
29სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.06.32.3464287 კვ.მ
30ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.31.1014207 კვ.მ
31სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.35.2399215 კვ.მ
32სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული 40.12.31.123 6082 კვ.მ
33სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული 40. 08.31.378 6050 კვ.მ
34სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული 40.14.31.288 5267 კვ.მ
35ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.093 33 კვ.მ
36სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული 40.04.37.064 2874 კვ.მ
37სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული 40.12.38.159 1671 კვ.მ
38ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.35.222 4551 კვ.მ
39სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული 40.02.33.041 1091 კვ.მ შენ. ნაგ. #1 119.2 კვ.მ
40სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული 40.12.31.003 942 კვ.მ შენ. ნაგ. #1 361 კვ.მ
41ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.387 435 კვ.მ
42 სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული 40.16.31.034 13090 კვ.მ
43სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული 40.07.37.043 251 კვ.მ
44სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული 40.12.38.005 8379 კვ.მშენ. ნაგ. #1 634.7კვ.მ #2 12 კვ.მ #3 36კვ.მ
45სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული 40.06.32.004 4303 კვ.მშენ. ნაგ. #1 96 კვ.მ
46სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული 40.12.31.002 851კვ.მშენ. ნაგ. #1 150 კვ.მ #2 2.2 კვ.მ
47სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული 40.15.31.009 1318 კვ.მშენ. ნაგ. #1 216 კვ.მ
48სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული 40.11.34.001 1285 კვ.მშენ. ნაგ. #1 151.2 კვ.მ
49ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.047 734 კვ.მ
50ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.059 204 კვ.მშენ. ნაგ. #1 203.7 კვ.მ
51ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.334 159 კვ.მშენ. ნაგ. #1 23.9 კვ.მ
52ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.191 299 კვ.მ
53სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული 40.06.31.203 1536 კვ.მშენ.ნაგ. #1 63კვ.მ #2 296კვ.მ
54სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული 40.14.31.289 13444კვ.მ
55სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული 40.07.33.241 2424 კვ.მშენ. ნაგ. #1 379 კვ.მ #2 54.5 კვ.მ
56სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული 40.09.35.240 9452 კვ.მ
57ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.248 4745 კვ.მ
58სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული 40.15.33.00118441კვ.მშენ.ნაგ. #1 87.3კვ.მ #2 18.4 კვ.მN3. 625 კვ.მ. N4. 111.7 კვ.მ
59ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.34.24723843კვ.მ
60ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული 40.01.32.060130 კვ.მ
61ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.2956430 კვ.მ
62სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.4851670 კვ.მ
63ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.33.1812100 კვ.მ
64სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.35.0126444 კვ.მ
65ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.014864 კვ.მშენ. ნაგ. #1 693 კვ.მ
66სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.0581199 კვ.მშენ.ნაგ. #1 232 კვ.მ
67სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.38.02112466 კვ.მ
68სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული40.11.34.1776053 კვ.მ
69სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.5161350 კვ.მშენ.ნაგ. #1
70სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.36.04010800 კვ.მ
71სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.00514168 კვ.მშენ.ნაგ. #1 565.8 კვ.მ
72სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.31.0115047 კვ.მ
73ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.049604 კვ.მ
74სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.35.0027462 კვ.მშენ.ნაგ.#1 180 კვ.მ #2 180კვ.მ #3 7.5კვ.მ
75სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.01.3598000კვ.მშენ. ნაგ.#1
76სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.01.6553536კვ.მშენ.ნაგ. #1
77სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.15714345კვ.მ
78სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.55.0551507 კვ.მშენ. ნაგ. #1 229.35 კვ.მ
79სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.15613889 კვ.მ
80სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.37.0883697 კვ.მ
81სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.46710568 კვ.მ
82სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.4685576 კვ.მ
83სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.34.06510489 კვ.მ
84სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.31110913კვ.მ
85სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.35.1325851კვ.მ
86სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.32.10114210 კვ.მ
87სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული40.11.34.1762255 კვ.მშენ. ნაგ. #1
88სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.33.0119041 კვ.მშენ. ნაგ. #1 934.4 კვ.მ #2 63კვ.მ
89ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.048420 კვ.მ
90სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.46.0023083 კვ.მშენ.ნაგ. #1 385 კვ.მ
91ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.02.1383000 კვ.მშენ.ნაგ. #1 1511.3 კვ.მ
92სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.0047962კვ.მშენ.ნაგ. #1 1026.5 კვ.მ #2 97.7 კვ.მ #3 58.5 კვ.მ
93სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.0224995 კვ.მშენ.ნაგ. #1 132 კვ.მ #2 78 კვ.მ #3 132 კვ.მ
94ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.3822259 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2
95ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.333796 კვ.მ
96სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.3332387კვ.მშენ. ნაგ. #1 184 კვ.მ
97ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.11243კვ.მშენ.ნაგ. #1 24 კვ.მ
98ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.363247 კვ.მ
99სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.0236867კვ.მ
100სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.3501663კვ.მ
101სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.31.015364კვ.მ
102სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.00490კვ.მშენ.ნაგ. #1 86კვ.მ
103ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.35.0497563კვ.მ
104სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.15818962კვ.მ
105სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.36.0934811 კვ.მ
106სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.35.1943114 კვ.მ
107 სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული40.16.32.1558008 კვ.მ
108სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული40.11.34.15511382 კვ.მ
109ქ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.31.2022878 კვ.მ
110ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.28984 კვ.მშენ. ნაგ. #1 66 კვ.მ
111ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.36.038921 კვ.მშენ.ნაგ. #1 144 კვ.მ
112სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.411293 კვ.მ
113სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.36.0396866 კვ.მ
114სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.2112366 კვ.მშენ.ნაგ. #1
115სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.3825839 კვ.მშენ. ნაგ. #1 473.2 კვ.მ
116სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.0031262 კვ.მშენ.ნაგ. #1 238 კვ.მ #2 4.2 კვ.მ
117სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.0031326 კვ.მშენ.ნაგ. #1 300 კვ.მ
118ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.050779 კვ.მ
119სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.004865 კვ.მშენ.ნაგ.#1 97.5 კვ.მ #2 16 კვ.მ #3 2.25კვ.მ
120სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.36.0033538 კვ.მშენ. ნაგ. #1 222.4 კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
121 სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული40.16.32.162867 კვ.მშენ. ნაგ. #1 132.7კვ.მ #2 6 კვ.მ
122სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.38.1585202 კვ.მ
123სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული40.15.31.289962 კვ.მშენ. ნაგ. #1 113.4 კვ.მ
124ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.35.2237079 კვ.მ
125სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.36.1779689 კვ.მ
126სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.31.017364 კვ.მ
127სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.29817171 კვ.მ
128სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.35.1952739 კვ.მ
129სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.31.2087262 კვ.მ
130სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.32.2146324 კვ.მ
131სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.031307 კვ.მ
132სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.2715380 კვ.მ
133სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.34.00712918 კვ.მ
134სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.32.2138790 კვ.მ
135სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.02712066 კვ.მ
136სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.35.04112706 კვ.მ
137სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.32.020540 კვ.მ
138ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.3994800 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2 1296 კვ.მ
139ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.35.0512875 კვ.მ
140სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.2012396 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2
141ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.3852627 კვ.მშენ.ნაგ. #1
142სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.4371038 კვ.მშენ.ნაგ. #1 (დანგრეული)
143სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.003382 კვ.მშენ.ნაგ. #1 163.5 კვ.მ
144ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.35.0213204 კვ.მ
145ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.058118 კვ.მ
146ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.1204 კვ.მ
147სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.35.0022729 კვ.მშენ.ნაგ. #1 280 კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
148სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.0031082 კვ.მშენ.ნაგ. #1 241 კვ.მ #2 12.6 კვ.მ #3 4 კვ.მ
149სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.02.505846 კვ.მ
150ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.335122 კვ.მ
151სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.1837349 კვ.მ
152ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.13732 კვ.მ
153სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.3108441 კვ.მ
154სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.0241049 კვ.მ
155სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული40.15.33.1787066 კვ.მ
156სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.35.133847 კვ.მშენ.ნაგ. #1 228კვ.მ
157სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.349909 კვ.მ
158სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.31.0756446 კვ.მ
159სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.31.0126538 კვ.მ
160სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.35.0011562 კვ.მშენ.ნაგ. #1 399.8 კვ.მ
161სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.0021543 კვ.მშენ.ნაგ. #1 231კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
162სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.47.0063035 კვ.მშენ.ნაგ. #1 230 კვ.მ
163 სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული40.16.32.0121199 კვ.მშენ.ნაგ. #1 136 კვ.მ
164ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0132252 კვ.მშენ.ნაგ. #1 979.2 კვ.მ
165ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.053307 კვ.მ
166სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.34.002849 კვ.მშენ.ნაგ. #1 150 კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
167სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.01.358899 კვ.მ
167სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.34.0028506 კვ.მშენ.ნაგ. 31 222.5 კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
168სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული40.15.31.010312 კვ.მშენ.ნაგ. #1 130 კვ.მ
169სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.38.1943254 კვ.მ
170სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.39.1562258 კვ.მ
171ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.151280 კვ.მშენ.ნაგ. #1 202 კვ.მ
172სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.31.0993260 კვ.მ
173სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.31.1014057 კვ.მ
174სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული40.16.33.03011482 კვ.მ
175ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.18916.5 კვ.მ
176სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.003899 კვ.მშენ.ნაგ. #1 252 კვ.მ #2 2.25 კვ.მ
177ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.44017 კვ.მ
178ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.309558 კვ.მშენ.ნაგ. #1 558 კვ.მ
179ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.386927 კვ.მშენ. ნაგ. #1 559.63 კვ.მ
180აბაშა40.15.33.0237950 კვ.მ
181ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.362600 კვ.მ
182ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.008342 კვ.მშენ.ნაგ. #1 114.8 კვ.მ
183ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.4732 კვ.მშენ.ნაგ. #1
184ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.47210777 კვ.მშენ.ნაგ. #1 #2 #3
185ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.03.0427500 კვ.მ
186ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.00226191 კვ.მშენ.ნაგ. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 (აბაშის ცენტრ. სტადიონი
187ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.5313933 კვ.მშენ.ნაგ.#1 #2 #3
188ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.36.236109162 კვ.მშენ.ნაგ. #1
189ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.36.2372147 კვ.მშენ.ნაგ. #1
190სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.5261405 კვ.მ
191სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.32.4971562 კვ.მშენ.ნაგ. #1 (დანგრეული)
192სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.241458 კვ.მშენ. ნაგ. #1
193სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.433613 კვ.მშენ. ნაგ,#1
194სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.31.1651787 კვ.მშენ. ნაგ. #1
195სოფ. მარანის ადმინისტ. ერთეული40.05.33.022361 კვ.მშენ.ნაგ.#1
196სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.3501663 კვ.მშენ. ნაგ. #1
197სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.39.2421425 კვ.მშენ. ნაგ.#1
198სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.33.0081156 კვ.მშენ. ნაგ. #1
199სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.489362 კვ.მშენ. ნაგ. #1
200სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.36.169488 კვ.მშენ. ნაგ #1
201სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.35.3121234 კვ.მშენ. ნაგ. #1
202სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.170738 კვ.მშენ. ნაგ. #1
203სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.568769 კვ.მშენ. ნაგ. #1
204ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.088435 კვ.მშენ. ნაგ. #1 232 კვ.მ
205სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.38.287527 კვ.მ
206ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.0381053 კვ.მშენ. ნაგ. #1 459.8 კვ.მ #2 9 კვ.მ
207ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.62971 კვ.მ
208ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.014864 კვ.მშენ. ნაგ. #1 693 კვ.მ
209ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.008342 კვ.მშენ. ნაგ. #1
210ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.608142 კვ.მ
211ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.3471685 კვ.მ
212სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.35.3131611 კვ.მშენ.ნაგ. #1
213ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.540484 კვ.მ
214ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.539130 კვ.მ
215ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.5313933 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2 #3
216სოფ. ძველი აბაშისადმინისტრ. ერთეული40.15.31.3984801 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2 #3
217სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.32.167723 კვ.მშენ. ნაგ. #1
218ქ.აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.603319 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2 #3
219ქ.აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.602125 კვ.მ
220ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.595172 კვ.მშენ. ნაგ. #1
221სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.46.077164 კვ.მ
222სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული40.15.33.257549 კვ.მშენ. ნაგ.#1
223სოფ. სუჯუნის ადმინისტრ. ერთეული40.12.35.26420 კვ.მ
224სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.38.31227 კვ.მ
225სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.34.207178 კვ.მ
226 სოფ. წყემის ადმინისტრ. ერთეული40.16.32.377748 კვ.მ
227ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.588203 კვ.მ
228ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.184100 კვ.მშენ. ნაგ. #1 100 კვ.მ
229სოფ. სეფიეთის ადმინისტ. ერთეული40.11.34.1541561 კვ.მშენ. ნაგ. #1 303.5 კვ.მ
230სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.33.2894541 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2
231სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.4623487 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2
232სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.31.3852871 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2 #3
233ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.35.4481380 კვ.მშენ. ნაგ. #1
234სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.34.0941298 კვ.მ
235ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.31.1702247 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2
236სოფ. ძველი აბაშის ადმინს. ერთეული40.15.31.3918249 კვ.მ
237ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.32.5191504 კვ.მშენ. ნაგ. #1
238ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.57642.კვ.მ
239ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.58431. კვ.მ
240ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.58273 კვ.მ
241ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.58340 კვ.მ
242ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.5796 კვ.მ
243ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.5787 კვ.მ
244ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.5776 კვ.მ
245სოფ. სამიქაოს ადმინისტრ. ერთეული40.10.36.11954 კვ.მშენ. ნაგ. #1
246სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.265274 კვ.მ
247სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.3825839 კვ.მშენ.ნაგ. #1 593.27 კვ.მ
248სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.35.2012396 კვ.მშენ. ნაგ. #1
249სოფ. გეზათის ადმინისტრ. ერთეული40.02.34.0028506 კვ.მშენ. ნაგ. #1 #2
250სოფ. ზანათის ადმინისტრ. ერთეული40.03.47.1594915 კვ.მშენ. ნაგ. #1
251ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.55310 კვ.მ
252სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.34.2068738 კვ.მ
253ქ. აბაშის ადმინისტრ. ერთეული40.01.34.54910775 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2 #3
254სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.37.411293 კვ.მ
255სოფ. ნორიოს ადმინისტრ. ერთეული40.07.36.06214680 კვ.მშენ. ნაგ.#1 #2 #3 #4 #5 #6
256სოფ. ქოლობნის ადმინისტრ. ერთეული40.14.32.4188000 კვ.მ
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content