სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო მიწა

Nმუნიციპალიტეტისაკადასტრო კოდიფართობი (ჰა)აღწერილობა (შენობა-ნაგებობებიანი ქონებები)
1ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0202
2ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.32.2860.52
3ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.1430.53
4ქ. აბაშა , ანჯელის მასივი40.01.10.0722.61
5სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.35.0131.72
6სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.46.0012.65
7სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0500.86
8სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0612
9სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0671
10სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.35.1920.81
11სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0770.71
12სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0760.95
13სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0740.92
14სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0782
15სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.2440.23
16სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.1790.78
17სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0680.7
18სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.42.0360.71
19სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0701.3
20სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.02.30622.06
21სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.31.1390.27
22სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0690.9
23სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0793
24სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.2840.013
25სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.40.2771.32
26სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.38.1570.46
27სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0721
28სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0590.91
29სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0641
30სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0750.85
31სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0521.55
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0620.94
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.31.1400.52
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.40.0731.2
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.1800.86
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0297.79
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.35.2096.39
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.40.2560.076
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.40.25715.12
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0730.39
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0661
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0630.85
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.2870.052
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0710.55
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0950.72
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0650.8
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.39.2860.071
სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეული40.12.41.0550.92
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0185.28
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0097.91
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.01010.06
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0315.86
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.42.0087.04
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0155.03
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0284.17
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0840.04
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0860.03
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.43.0720.0019
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0810.001
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.01916.73
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0241.82
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0363.95
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0870.08
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0134.41
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0216.23
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.43.0740.12
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.37.0085.29
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0327.75
სუჯუნა, ანჯელის მასივი40.12.41.0820.0059
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.33.0390.6
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.32.0602.5
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.35.0880.35
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.33.0400.06
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.35.0874.82
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.34.1460.5
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.32.0580.5
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.36.1790.78
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.36.1780.58
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.36.0410.66
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.32.1750.77
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.34.0711.08
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.37.18515.27
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.37.18626.33
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.31.2050.31
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.31.2040.41
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.31.2060.32
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.35.3880.61
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.33.3541.53
მარნის ადმინისტრაციული ერთეული40.05.35.3890.37
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0141.85
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0133.77
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.40.0311.02
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0581.23
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.01.1648
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0085.29
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0123.36
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0031.51
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.31.0040.97
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.31.00521.83
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.40.0321.01
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.42.0010.68
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.38.1841.41
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0068.15
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.38.0070.87
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0093.39
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.00410.32
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.42.0024
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.01.1653
კეთილარის ადმინისტრაციული ერთეული40.04.37.0106
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0054.71
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.40.0141.52
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.44.0074.69
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.43.0053.82
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.44.0170.43
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.44.0130.12
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.43.0042.51
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0074.78
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.40.0373.84
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.44.0150.21
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.41.0092.32
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.39.00210.88
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0114.26
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.43.0101.07
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.43.0062.3
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0161.31
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.39.0038.5
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.40.0364.85
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.39.00110.13
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0172.05
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.43.0084.17
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.44.0047.89
კეთილარი, ანჯელის მასივი40.04.37.0151.61
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.0970.68
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.33.1020.99
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.38.0071.07
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.1820.0011
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.1830.16
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.1000.46
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.39.1690.5
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.0951.12
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.0960.55
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.0980.54
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.31.0990.63
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0600.22
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.38.0040.29
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.3390.013
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0620.26
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0940.5
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.38.2260.26
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0411.01
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.2981.41
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2150.66
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0960.33
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.1714.4
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2720.085
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.1770.63
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0990.25
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.3190.15
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2430.029
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.2992.55
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.2027.49
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2980.039
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.1740.17
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2510.11
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0400.4
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2160.75
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.36.2560.083
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.38.2380.26
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.37.0700.65
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.1724.4
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.34.1906.15
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.38.2350.21
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2770.78
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2870.4
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2820.4
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2850.51
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2790.5
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2800.39
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.32.2091.07
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2860.76
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2810.54
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2843
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2780.46
ქოლობნის ადმინისტრაციული ერთეული40.14.31.2830.29
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.33.0390.75
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.32.3011.18
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.32.3371.3
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.31.2000.97
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.33.0370.99
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.31.1891
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.31.1902.23
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.33.0380.3
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.31.1921.67
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.32.2981
ნაესაკოვოს ადმინისტრაციული ერთეული40.06.31.1930.6
ონტოფოს ადმინისტრაციული ერთეული40.08.31.3750.17
ონტოფოს ადმინისტრაციული ერთეული40.08.32.3040.5
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0541.13
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.1780.8
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.1771
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0471.08
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0571.16
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0590.55
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0511
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.34.1651.4
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0480.5
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0560.5
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.35.0441.49
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.37.0920.32
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0580.42
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.32.0610.68
სეფიეთის ადმინისტრაციული ერთეული40.11.37.0910.32
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.02.0054.5
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1920.24
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1861.21
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.31.4661
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1901
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1890.5
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1871.5
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.31.4651
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.31.4641
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.32.1851.28
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0940.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1521
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1271
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1341
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1380.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1410.62
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1040.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0641
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1101
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1640.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1130.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0860.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.16810.23
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1071
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1500.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1401
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1192
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1290.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0630.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0660.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1451
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1091
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1121
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0710.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0893.91
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.34.1571.16
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0810.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1531
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.16916.34
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1391
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0701
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1241
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0990.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1171
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0650.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1560.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1491.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0821
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1330.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.34.1561.74
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1281
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0800.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0770.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0870.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1021
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1321
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0960.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1161
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0740.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.1220.5
ძველი აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.15.32.0831
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.03.05511.73
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1147.34
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1154.58
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.04.00826.33
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.11215.18
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.32.0243
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.04.0062.7
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.04.0125.61
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1260.1
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1270.04
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1280.014
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1242.88
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1190.09
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1200.43
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.11710.61
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.11342.94
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.03.0733.5
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1308.16
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1314.64
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.31.1321
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.03.05312.1
წყემის ადმინისრტაციული ერთეული40.16.04.0075.66
სამიქაოს ადმინისტრაციული ერთეული40.10.06.0105.99
სამიქაოს ადმინისტრაციული ერთეული40.10.33.0750.59
სამიქაოს ადმინისტრაციული ერთეული40.10.36.0560.98
სამიქაოს ადმინისტრაციული ერთეული40.10.36.0571.26
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.04.36414.84
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.32.0660.22
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.35.1700.78
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.37.3442.75
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.04.3547.72
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.37.2900.24
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.35.1690.3
ნორიოს ადმინისტრაციული ერთეული40.07.37.2850.79
ნორიო, ანჯელის მასივი40.07.04.3577.17 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0193.99 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0233.6 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0210.11 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0223.66 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.38.0242.18 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.1030.44 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.33.0045.19 საძოვარი
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.33.0080.99 საძოვარი
სუჯუნის ადმინსტრაციული ერთეული40.12.36.0030.0064 საძოვარი
გეზათის ადმინისტრაციული ერთეული40.02.33.0062.72 საძოვარი
ზანათის ადმინისტრაციული ერთეული40.03.48.0582.8 საძოვარი
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.3003.82 საძოვარი
პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული40.09.31.2010.83 საძოვარი
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.02.0377 საძოვარი
ტყვირის ადმინისტრაციული ერთეული40.13.02.03615 საძოვარი
წყემის ადმინსტრაციული ერთეული40.16.32.0011 საძოვარი
წყემის ადმინსტრაციული ერთეული40.16.32.0057.12 საძოვარი
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content