სახელმწიფო არა სასოფლო-სამეურნეო მიწა

Nმუნიციპალიტეტისაკადასტრო კოდიფართობი კვ.მაღწერილობა (შენობა-ნაგებობებიანი ქონებები)
1ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.32.03364შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 64 კვ.მ.
2ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.35.025100შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 76 კვ.მ.
3სოფ.ძველი აბაშის ადმინისტ. ერთეული40.15.31.012300შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 226 კვ.მ.
4სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.33.01761შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 60 კვ.მ.
5სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.014199შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 104.7 კვ.მ.
6სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.35.022100შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 90 კვ.მ.
7სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.025270
8ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.36.02160შენ.ნაგ.:N1, მთლიანი ფართი:46.8
9სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.37.002106შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 105 კვ.მ.
10სოფ.სუჯუნის ადმინისტრც. ერთეული40.12.38.009125შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 125 კვ.მ.
11სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.021300შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 262 კვ.მ.
12ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.32.03286შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 69.4 კვ.მ.
13სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.34.009151შენ.ნაგ.:განაშენიანების ფართი 127.0 კვ.მ დანგრეული
14სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.35.002119შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 93.3 კვ.მ.
15ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.063181შენ.ნაგ.:N1 დაშენების ფართი 98 კვ.მ.
16სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.024151შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 124 კვ.მ.
17სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.36.006200შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 67.4 კვ.მ.
18სოფ. სეფიეთის ადმინისტრ. ერთეული40.11.34.01043შენ.ნაგ.: დაშენების ფართი 43 კვ.მ.
19სოფ. სეფიეთის ადმინისტრ. ერთეული40.11.34.174244
20სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.31.24943შენ.ნაგ.: N1
21სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.31.432194შენ.ნაგ.:N1
22სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.386214შენ.ნაგ.: N1
23ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.2049
24სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.12026
25სოფ.სუჯუნის ადმინისტრც. ერთეული40.12.35.233113შენ.ნაგ.: N1
26სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.33.296131შენ.ნაგ.:N1
27სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.36.12952შენ.ნაგ.:N1
28სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.33.249180შენ.ნაგ.:N1
29სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.4505
30სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.451105
31სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.31.267203შენ.ნაგ.: N1
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.34.176210შენ.ნაგ.:N1
სოფ. პირველი მაისის ადმინ. ერთეული40.09.38.286272შენ.ნაგ.: N1
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.361256
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.360208
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.263115
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.29673შენ.ნაგ.:განაშენიანების ფართი 72.84 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.33.201150შენ.ნაგ.:N1, მთლიანი ფართი:24.32
სოფ. ტყვირის ადმინისტრ. ერთეული40.13.31.48010შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.30412შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 6.0 კვ.მ
სოფ. ზანათის ადმინსტრ. ერთეული40.03.39.16415შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.სუჯუნის ადმინისტრც. ერთეული40.12.31.13418შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.34.14510შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.38.16612შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0კვ.მ
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.31.11123შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 14.0 კვ.მ
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.32.071225შენ.ნაგ.:დანგრეული შენიბა ნაგებობა განაშენიანების ფართი 196.0 კვ.მ
სოფ. ზანათის ადმინსტრ. ერთეული40.03.31.10816შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 8.7 კვ.მ
სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.37.06718შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.ძველი აბაშის ადმინისტ. ერთეული40.15.33.18018შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ზანათის ადმინსტრ. ერთეული40.03.47.12318შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.36.10317შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ზანათის ადმინსტრ. ერთეული40.03.31.10718შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.36.10412შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 6.0 კვ.მ
სოფ. გეზათის ადმინისრტ. ერთეული40.02.34.18432შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 21
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.35.14517შენ.ნაგ.:დანართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.31.14817.5შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.33.19113შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 6.0 კვ.მ
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.32612შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.27810შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. გეზათის ადმინისრტ. ერთეული40.02.31.10213შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 6.4 კვ.მ
სოფ. გეზათის ადმინისრტ. ერთეული40.02.33.04933შენ.ნაგ.:დაშებების ფართი 21.0 კვ.მ
სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.31.07917შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.31.20719შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 11.0 კვ.მ
სოფ. სეფიეთის ადმინისტრ. ერთეული40.11.34.16199შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 78.7 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.33.19218შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სამიქაოს ადმინისტ. ერთეული40.10.31.14917შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. სეფიეთის ადმინისტრ. ერთეული40.11.34.16034შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 23.0 კვ.მ
სოფ. გეზათის ადმინისრტ. ერთეული40.02.32.06218შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.სუჯუნის ადმინისტრც. ერთეული40.12.35.19815შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.35.40818შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.30110შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. კეთილარის ადმინისტრ. ერთეული40.04.38.16718შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.30017შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.30917შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.31.21817შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ. ნაესაკოვოს ადმინისტრ. ერთეული40.06.32.35719შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 11.0 კვ.მ
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.30217შენ.ნაგ.:დაშენების ფართი 10.0 კვ.მ
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.30318შენ.ნაგ.:დასენების ფართი 15.0 კვ.მ
სოფ. ონტოფოს ადმინისტრ. ერთეული40.08.32.413202შენ.ნაგ.:N1
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.367204
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.32.424250შენ.ნაგ.: N 1-საერთო ფართი 67.7 კვ.მ. N 2(ნანგრევი)
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.460130
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.31.43330შენ.ნაგ.:N1
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.4651
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.46412
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.59421
სოფ. მარანის ადმინისტრ. ერთეული40.05.33.536120
სოფ. სეფიეთის ადმინისტრ. ერთეული40.11.34.252156
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.35.28850
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.48286
სოფ. ნორიოს ადმინისტ. ერთეული40.07.37.483116
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.32.38442978
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.32.50519095
სოფ.ქოლობანის ადმინისტ. ერთეული40.14.32.41710209
ქ. აბაშის ადმინისტრაციული ერთეული40.01.34.6278778
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content