დადგენილება N4

dadgenileba 4
მსგავსი ინფორმაცია:
დადგენილება N6
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე...
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
დადგენილება#2
დადგენილება#3
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #4
დადგენილება N3
„აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიცი...
დადგენილება N1
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების...
საკრებულოს დადგენილებები - 2018 წელი
დადგენილება #1
საკრებულოს დადგენილებები - 2019 წელი
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content