საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

7 აპრილს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა.
სხდომაზე განხილულ იქნა ორი საკითხი:
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პასუხისმგებელი პირების მიერ სამსახურეობრივი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის და ამ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის ხარჯის ყოველთვიური ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის N65 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ,,აბაშის მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ“ ხელშეკრულების დამტკიცების თაობაზე.
მომხსენებელი გოდერძი კუპრავა-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე.

მსგავსი ინფორმაცია:
სოციალური განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის სხდომა.
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა
საკრებულოს N18 სხდომა
საკრებულოს N19 სხდომა
მიმდინარეობს ვებ.გვერდის მოდიფიცირება
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის სხდომა
აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის სხდომა
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე N7 სხდომა.
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 სხდომა.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.
საკრებულოს N3 რიგგარეშე სხდომა
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა.
სოციალური განათლების და კულტურის საკითხთა კომისია
აბაშის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაცია დაიწყო.
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content